KRETSENS ÅRSMÖTE
LBL / 2017-11-13
 
Årsmötet är föreningarnas forum. Föreningarna väljer styrelse för Kretsen. Det är årsmötet som beslutar.
     
KRETSENS ÅRSMÖTE 2017-03-30
 
 

 

 

 

Handling

LaddningsLänk

Anm

Kallelse till årsmöte (pdf-fil)

Kallelse.pdf

Inkl fullmakt

Dagordning för mötet

Dagordning.pdf   

Verksamhetsplan för 2017

Verksplan-17.pdf  

Proposition 1,  avs årsavgift

Proposition1.pdf Styrelsens förslag till årsmötet

Proposition 2,  avs prispengar KrM

Proposition2.pdf Styrelsens förslag till årsmötet

SPSF:s propositioner & motioner, beslutsförslag

SPSF-motion.pdf Uppdaterad 24/3

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksber-16.pdf Uppdaterad 24/3

Valberedningens förslag för 2017/2018

Valberednforslag.pdf  
     
OBS! Alla föreningsmedlemmar är välkomna - men alla som vill besöka årsmötet måste föranmäla sig!
Senast 2017-03-20 till sekr@skyttekretsen.se.
Detta är ett krav från Karlberg.