KRETSENS ÅRSMÖTE
LBL / 2018-03-28
 
Årsmötet är föreningarnas forum. Föreningarna väljer styrelse för Kretsen. Det är årsmötet som beslutar.
     
KRETSENS ÅRSMÖTE 2018-03-28
 
 

 

 

 

Handling

LaddningsLänk

Anm

Kallelse till årsmöte (pdf-fil)

Kallelse.pdf

Inkl fullmakt

Dagordning för mötet

Dagordning.pdf   

Verksamhetsplan för 2018

Verksplan-18.pdf  

Proposition 1

Proposition1.pdf ingen i år!

SPSF:s propositioner & motioner, beslutsförslag

SPSF-motion.pdf  

Verksamhetsberättelse för 2017

Verksber-17.pdf  

Balans- & resultaträkning

Ekonomi-17.pdf  

Valberedningens förslag för 2018/2019

Valberednforslag.pdf 1)
     
OBS! Alla föreningsmedlemmar är välkomna - men alla som vill besöka årsmötet måste föranmäla sig!
Senast 2018-03-21 till sekr@skyttekretsen.se.
Detta är ett krav från Karlberg.
     
1) Personlig kommentar från Web-Master:
Ett misstag har begåtts av valberedningen avseende användandet av fyllnadsval.
Fyllnadsval - i det här fallet p.g.a. ordförandeval - skall tillämpas på nytillkommande ledamöter. Det kan aldrig åsättas ledamöter som föreligger för omval (p.g.a. utgången mandattid = i det här fallet)