RAPPORTAVVIKELSER 2014
2015-02-14
 

Trots att regeln om årsrapportering funnits sen urminnes tider
 -
vilket innebär att den ska vara Kretsen tillhanda senast den 31 januari (!) -
 
saknas fortfarande följande klubbars årsrapport
 (och inga 'dispenser' eller liknande har sökts, men ett flertal påminnelser har skickats ut):

  
 299  Stockholmstullens Psk  Inte heller lämnat aktuell styrelseförteckning sedan jan 2012
  
Detta innebär att medlemmarna INTE HAR NÅGON FÖRSÄKRING på banan - inte får NP
och i förlängningen uppskattar nog ingen klubbar som inte 'har ordning i sin verksamhet'
 

Med ändå alltid vänliga hälsningar,

 

KRETSSTYRELSEN