STYRELSEN 2017

(efter årsmötet 2017-03-30 och konstituerande möte 2017-04-20)
Uppdaterad 2017-04-
29

Post

Funktion

Namn (e-mail)

Klubb

Ordförande Ordförande Clas Simmerud Ekens Psf
Ledamot Vice ordförande Mihai Saulescu Elitskyttesällskapet
Ledamot Sekreterare Kickie Adsjö Svedberg Rosersberg Pk
Ledamot Kassör Taylan Inal Bromma Pk
Ledamot Tävlingssekreterare
Tävlingsprogramansvarig
Daniel Kron Gripen Pk
Ledamot Utbildningsledare Björn Bogfeldt Bromma Pk
Ledamot   Christoffer Malmström Ekens Psf
Ledamot   Willy Palm SthlmsPolisens Skf
Ledamot
Suppleant 2
Medaljkontrollant ban
Medaljkontrollant fält
Reine Marmlind
Einar Carlsson
Elitskyttesällskapet
Gustavsberg Pk
Ledamot   Lars Adsjö Rosersberg Pk
Suppleant 1 Materialförvaltare Maria Prandl Norrgård Salems Pk
Suppleant 3 Vice kassör Mikael Gunnarsson Gripen Pk
Suppleant 4   Leyth Garabeth Grödinge Psk
Hedersledamot 1   Christer Westin Atlas Copco Pk
Revisorer   
Upplands Väsby Psk
Katarina Psf
Revisorsuppleanter  
Grödinge Psk
Össeby Pk
Valnämndens ledamöter Sammankallande:
Grödinge Psk
Atlas Copco Pk
Bromma Pk
Upplands Väsby Psk

ÖVRIGA ANSVARSOMRÅDEN:

Kretsens Serietävling Kickie Adsjö Svedberg Rosersberg Pk
WEB- & mailhantering Lars B Lundqvist Södertälje Pk
IT-funktioner

Utredningsgrupp tillsatt

 
Förtjänstmedaljutskottet vakant  
  Kickie Adsjö Svedberg Rosersberg Pk
  Willy Palm SthlmsPolisens Skf
  Lars B Lundqvist Adjungerad
      

Kretsens representanter i andra skytteorganisationer:

ÖSM-kommittén Vakant
Sthlms Ungdomsskytteförbund Vakant
StorSthlms Skjutbanekommitté