KRETSENS VERKSAMHET
 
 
Kretsen har till uppgift att främja och utveckla skyttesporten med pistol och revolver, samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa vapen. (direktcitat från normalstadgan).
  
Kretsen är från och med 1 januari 2002 Svenska Pistolskytteförbundets regionala organ. Detta innebär att medlemsförening i första hand är ansluten till Krets, vilket innebär att alla medlemsskapsfrågor därmed hanteras av Kretsen.
  
Verksamhetsberättelsen utgör Kretsens årliga rapportering till årsmötet.