Image_krmd.gif (6132 bytes)
 
 
Kretsmeddelandet, är vårt sätt att meddela föreningarna nyheter och viktig information. Avsikten är att föreningen skall vidarebefordra detta till de enskilda medlemmarna. Ett lämpligt sätt är kanske att anslå Kretsmeddelandet i föreningslokalen.