FÖRENINGSAVGIFTER
 

Kretsavgifter fr.o.m. 2018-01-01 (fastställda vid årsmötet 2017-03-30):

- Fast avgift 500:- per förening  (tidigare 400:-)
- Rörlig avgift alt. 1 60:- per aktiv medlem enligt definition. (1) (tidigare 40:-)
 

Förbundsavgifter (fastställda 2008):

- Fast avgift 600:- per förening
- Rörlig avgift alt. 1 260:- per aktiv medlem enligt definition. (1)  NP ingår (2)
- Rörlig avgift alt. 2 200:- per aktiv medlem i samma hushåll som fullbetalande
- Rörlig avgift luftpistol 10:- Aktiv endast i luftpistolskytte
 
 
1. Aktiv medlem, är den som innehar vapen respektive den som avlossat ett skott under året. Förbundet förlitar sig på Rikspolisstyrelsens anvisningar, där det stadgas att "innehav av vapen kräver aktivt medlemsskap i skytteförening".
OBS! Skyttekortsinnehavare är också aktiv medlem - åtminstone det året han tagit kortet!
   
2. Tidningen Nationellt Pistolskytte ingår för alla aktiva enskilda medlemmar.
Boende i samma hushåll: Endast en måste betala för NP. Övriga kan avstå och få rabatterad avgift.