BANORNA

Stor-Stockholm har - till skillnad från övriga Sverige - utsatts för en ban-nedläggelse av en närmast förödande omfattning de senaste 10 åren. Att skytteintresset fortfarande är så stort är imponerande.
   
Följande banor är i dag nedlagda
:

   
- Kaknäs Skjutfält 1998
- Tomteboda skjutbanor. 2001
- Järva Skjutfält 2002
- Tullinge Skjutbanor 2004
- Barkaby Skjutbana 2005
- Kallhälls Skjutbana (Slammertorp) 2010
- KA1 Pistolbana 2005
- Myttinge Skjutfält 2005
- Torvallahallen, Handen  
- Lilla Benhamra, Brottby 2012
- Risbyle 2016
   
Följande banor är utsatta för restriktioner (kaliber och/eller skjuttid, myndighetsbeslutade eller egenvalda):
   

-

Grimsta Skjutbanor (egenvalda)

-

Lövsta Skjutbanor

-

Sätra Skjutbanor

  

  
Kretsen har i många år försökt få till stånd en överenskommelse med (i första hand) Stockholms Stads politiker. I dag pågår ett projekt avseende inomhusbanor på Kungsholmen/Kristineberg, som dock ännu bara är i projekteringsstadiet.
 
Ett lysande undantag utgör Hacksjöns skjutbanor. Dessa har upprustats genom ett gemensamt stöd från Botkyrka och Huddinge Kommuner samt Stockholm Stad.
     
Föreningar i norra randkommunerna, "slår huvudet i väggen", eftersom inte kommunerna verkar samarbeta över kommungränserna. Man beslutar hellre om nedläggning än försöker hjälpa till med nyetablering.
Skytte verkar inte vara "salongsfäigt" i poiltikers ögon, trots den stora satsningen på ungdomsverksamhet, som föreningar i allmänhet har.