ATT TÄNKA PÅ VID BOSTADSBYTE

 

Glöm inte att meddela Din klubb (klubbar) den nya adressen!

   
Kommentar: Tyvärr är det alltför vanligt att detta glöms bort! Vi vet att det är mycket att tänka på vid en flytt. Men tänk på att en eftersändning bara temporärt löser problemet för Dig och Din post. Klubben vet fortfarande inte om Din nya adress!
 
Om Du har tidningen Nationellt Pistolskytte ("NP"): Glöm inte bort att meddela Svenska Pistolskytteförbundet Din nya adress! Kommentaren ovan gäller även i detta fall!