Försäkringar

 
Av den avgift som en förening betalar in till Svenska Pistolskytteförbundet varje år, avsätts ett belopp till en kollektiv   s.k. kombiförsäkring. Denna består av följande delar:
 
- Ansvarighetsförsäkring
- Kollektiv olycksfallsförsäkring
- Motorfordonsförsäkring