A-krets.gif (9519 bytes)

(Klicka på "Stockholms Pistolskyttekrets" överst, för att gå till hemsidan)

Föregående sida

MEDLEM i FÖRENING

Hur blir man medlem?
Har Du bytt bostad?
Hur gör jag när jag byter klubb?
Är jag försäkrad?

FÖRENING

Årsrapportfrågor
Föreningsbildning

Antagningsregler

Normalstadga

Årliga krav

Årsavgifter

Vem betalar för en medlem som byter klubb?
Tävlingsarrangör?
Intyg: handlingsregler?
Kan vi sända in uppgifter via mail?
Blanketter för hemtagning