ATT BYTA KLUBB

 

Varje skytt som löst ut sitt pistolskyttemärke i guld, har av Svenska Pistolskytteförbundet tilldelats ett REGISTERKORT! På detta kort förs alla Förbundets påbyggnadsmärken och nya märken in.

Din förening diarieför på annat sätt dina interna (och i förekommande fall) externa resultat. Det bör alltså finnas minst två skilda uppgiftsredovisningar om dig - om du är (eller har varit) aktiv skytt.

 

Ur skyttehandboken mom C.1:

 

"Skytts övergång till ny förening skall av denna inom åtta dagar skriftligen anmälas till den förening, som skytten tidigare tillhört. I anmälan skall dag för inträdet i den nya föreningen anges. Den gamla föreningen skall omedelbart till den nya översända uppgift om skyttens klacificering, utmärkelsetecken och skjutresultat under året.".

 

DETTA ÄR DET MEST BORTGLÖMDA FÖRFARANDET VID BYTE AV FÖRENING. AV EGEN ERFARENHET BEROENDE PÅ ATT SKYTT INTE VET ATT REGISTERKORTET EXISTERAR!

 

Tänk på att om du startat i en extern tävling under pågående år  för den gamla klubben, så är det den du representerar under resten av året - såvida du inte bytt Krets (bostadsortsbyte till annan Krets)! Detta är också viktigt att tänka på om du är medlem i flera klubbar
Dispens från detta kan sökas hos Stockholms Pistolskyttekrets (fr.o.m. 1/1 2002). D.v.s. du kan begära dispens att få byta klubbrepresentation efter det att du skjutit externt för en klubb.