VEM BETALAR FÖR MEDLEM?

 

Den förening som medlemmen skjutit för (representerat) den 31 december föregående år, måste betala nya årets medlemsskap till Krets och Förbund (försäkring och tidningsprenumeration) för medlemmen ifråga.

Det är nämligen så att, innevarande årets avgift, grundas på föregående Årsrapports förteckning över aktiva skyttar per 31/12.

 

Det kan tyckas orättvist att en förening måste betala avgift för en skytt som lämnat föreningen. I det långa loppet bör det dock jämna ut sig. Åtminstone om föreningen inte håller på att stagnera. Dessutom har ju medlemmen redan betalt det gångna årets medlemsavgift.

 

Om detta inte sköts på rätt sätt, kommer skytten att vara oförsäkrad. Dessutom lär han inte få tidningen "Nationellt Pistolskytte" (NP).

  

Om någon kommer på en bättre lösning: inkom med en motion till Kretsens årsmöte!

 

Tänk på att en nybörjare som blivit medlem under senare delen av uppgiftsåret och inte anges som aktiv skytt, följdaktligen inte får tidningen NP automatiskt!
Grundregeln måste vara, att nybörjare som betalt medlemsavgift för uppgiftsåret också skall ha tidningen NP under påföljande år!