Den form av skytte vi utövar kallas det "Nationella skyttet". Vår huvudorganisation är Svenska Pistolskytteförbundet.

Våra huvuddiscipliner är:
Fältskytte
(mot fasta och rörliga mål på olika avstånd i avlyst terräng), 
Precisionsskytte (precisionsskjutning mot 10-ringad tavla på 25 m avstånd, såväl inom- som utomhus),
PPC-skytte (olika skjutstationer, internationell gren, med bakgrund i amerikanskt polisskytte),
Magnumskytte (precisions och fältskytte med grova kalibrar, där långa avstånd varvas med korta),
 Snabbskytte (det s.k. duellskyttet, mot fram-/bortsvängande tavla med kort visningstid, 3 sekunder) samt Spring- och Skidskytte (skytte under rörelse i terräng = andhämtningskrävande).

Många av våra anslutna klubbar är också medlemmar i Svenska Skyttesportförbundet och tävlar därmed även i de s.k. internationella grenarna.

Inom det Nationella skyttet hanterar vi kalibrar från .22LR (5.6 mm) till .45 (11,4 mm). Magnumkalibrarna (.357Mag - .44Mag används mest inom det speciella fältskyttet "Magnumfält". Även "Magnum Ban" förekommer. De vapentyper som förekommer är pistol och revolver. Båda typerna finns i de flesta kalibrarna.

Det i särklass vanligaste vapnet är pistol i kaliber .22LR (LR är förkortning för "Long Rifle", d.v.s. den gamla hederliga "Salongsgevärs"-ammunitionen). Detta vapen är också det första vapnet som en nybörjare - efter uppfyllda fordringar - kan få licens för. Ammunitionen är billig och precisionen utomordentlig!