EGENBORTTAGNA ADRESSER
2017-06-07 / LBL
 
Nedanstående adresser har tagits bort från mail-listor, p.g.a. felmeddelanden av typen:
 "deactivated mailbox"
"disabled account", etc
INGEN AV NEDANSTÅENDE HAR MEDDELAT ADRESSÄNDRING!
  

Kontrollera om Din mail-adress återfinns nedan och i så fall: Kontakta Kretsens mailansvarige (utskick@skyttekretsen.se) och återanmäl Dig med rätt adress!

 
crown@passagen.se  2017-05-29 ("mailbox deactivated" sedan 2017-05-29)