FELAKTIGA ADRESSER
2017-08-07 / LBL
 
Nedanstående adresser har tagits bort från mail-listor, p.g.a. att felmeddelanden av typen:
 "User unknown ..."
"mailbox unavailable"
"unrouteable address"
"kan inte levereras", etc
erhållits upprepade gånger!
INGEN AV NEDANSTÅENDE HAR MEDDELAT ADRESSÄNDRING!
  

Kontrollera om Din mail-adress återfinns nedan och i så fall: Kontakta Kretsens mailansvarige (utskick@skyttekretsen.se) och återanmäl Dig med rätt adress!

 
jill.oberg-egner@sas.se  2017-08-06 ("unknown recipient" sedan 2017-08-04)
anders.atterberg@telia.com  2017-08-03 ("adressfel" sedan 2017-07-19)
david.hallden@ubs.com  2017-05-29 ("unknown adress" sedan 2017-05-28)
igge.hesselgren@telia.com  2017-05-10 ("felaktig adress" sedan 2017-04-24)