FULLA BREVLÅDOR
 
2017-07-02 / LBL
 
Nedanstående adresser har tagits bort från mail-listor, p.g.a. att felmeddelandet "full brevlåda" erhållits upprepade gånger under längre tid!
  

Kontrollera om Din mail-adress återfinns nedan och i så fall: Kontakta Kretsens sekreterare och återanmäl Dig EFTER det att Du tömt brevlådan eller skaffat ny adress!

  
hansson.michael@bredband.net  2017-07-02 (Full brevlåda sedan 2017-06-08)
hakanmelin@tele2.se  2017-06-07 (Full brevlåda sedan 2017-05-28)