BLOCKERADE ADRESSER
2017-05-20 / LBL
 
Nedanstående adresser har tagits bort från mail-listor, p.g.a. att de orsakar stopp i mail-befordran. Ofta beror det på att någon placerat Kretsavsändaren på en s.k. Spam-lista (ex hos sorbs.net).
Detta har pågått en längre tid! Vi ber Er att snarast kontakta Er ISP för att undersöka felet!
  
pistol@embassy.se Stoppad av sorbs.net med jämna mellanrum
jennie@horisont.net Blockerad av fsdata.se med jämna mellanrum.