ANTAGNINGSREGLER FÖR NY FÖRENING

Reglerna antagna vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie styrelsemöte 1999-09-27

   
1. Administrativ avgift på 10.000 kr inbetalas till Kretsen för varje ny föreningsbildning. Kretsen förvaltar dessa medel, som betalas tillbaks efter 5 år om föreningen skött avrapportering och inbetalningar utan anmärkning.
  Om rapportering och inbetalningar ej skett utan anmärkning, har kretsen rätt dra detta från den administrativa avgiften.
     
2. Minst 3 i styrelsen ingående personer skall inneha pistolskyttekortet.
     
3. Kontrakterad tid på skjutbana minst 2 ggr/vecka, minst 3 timmar/gång under utomhussäsong.
     
4. Minst 2 personer i föreningen skall ha erövrat guldmärket samt ha dokumenterad extern tävlingsverksamhet under de senaste 3 åren.
     
5. Detaljerad utbildningsplan skall presenteras.
     
6. Motivera varför förening startas.
     
7. Styrelsens medlemmar redovisar vilka föreningar som de tidigare skjutit i.
     
8. Styrelsens medlemmar redovisar hur länge de skjutit för respektive förening.
     
9. Föreningen skall redovisa stadgar som är framtagna i enlighet med SPSF normalstadgar för förbund, krets och förening.
     
10. Antal medlemmar minst 10 stycken vid bildandet av föreningen.
   
11. Föreningen skall anmälas till Styrelselistan, på härför avsedd blankett, för erhållande av information via mail.