REGLER FÖR
MAIL-LISTORNA
 
 

Nedanstående regelverk har framtagits, då vi allt för ofta får felmeddelanden efter utsändning.

  

Den som anmält sig till en mail-lista skall:

  

- Omedelbart meddela mail-adressändring

- Tömma sin mail-brevlåda regelbundet

- Avanmäla sig när borttag från mail-lista önskas.

- Förening skall snarast anmäla borttagning från Styrelselistan, då en styrelsemedlem avgår!

  

När så inte sker, tas medlemmen bort från mail-listorna.
Den felaktiga adressen alternativt adressen till den fulla brevlådan läggs då upp på hemsidan, med avsikten att nå den berörde (mail-adressen fungerar ju ej).