REGLER FÖR TÄVLINGSARRANGÖR.

    

LBL / 2017-12-06

    

Reglerna som pdf-fil

     
   

OBS! Sköts inte punkter markerade med * görs ett avdrag på arrangörsbidraget.

    

  

   

ANSÖKAN

 

   

1.

  Ansök till kretsen senast den 1/9 året före, om att få arrangera en nationell tävling eller en kretstävling. Kretsen vidarebefordrar ansökan om nationell tävling med eget yttrande till förbundet. Ansökan insänds till Kretsens tävlingsskreterare. Ledamot: Se styrelsen.
       
   

FÖRBEREDELSER

 

   
2.   Vid nationell tävling skall inbjudan till tävlingen insändas till förbundet senast 6 veckor före tävlingen för godkännande.
       
3.

*

Vid fältskjutning insänds förutsättning och stationsbeskrivning till kretsens tävlingsskreterare för godkännande senast 6 veckor före tävlingen. Kretsledamot: Se styrelsen.
       
4.   Skall skjutfältet i Kungsängen användas skall beställning av skjutvarning och avspärrning vara övnings och skjutfältsavdelningen tillhanda senast tisdag tre veckor före skjutningen. I övriga fall verkställs avlysning av skjutterrängen i vederbörlig ordning.
       
   

INBJUDAN

 

   
5.   Nationell tävling: Inbjudan till tävlingen utsänds snarast efter godkännandet till alla klubbar inom landsdelen och eventuellt till andra utvalda klubbar utanför landsdelen.
 
Kretstävling: Vid kretstävling utsänds inbjudan senast 5 veckor före tävlingen till alla klubbar inom kretsen.
Inbjudan skall alltid insändas till förbundet och kretsen.
OBS! Distributionen kan ske via mail till tavling@skyttekretsen.se, som vidarebefordrar till Förbund, berörda kretsfunktioner och föreningar på Tävlingslistan. Se även under regeln Distribution!
       
6.   Vid fälttävling skall det framgå av inbjudan om det är liggande eller knästående - eller både och - som förekommer (sittande etc. skall inte anges) och dels att det verkligen kommer att förekomma (inget ”kan förekomma”). Ref: Skjuthandboken, uppl 14, mom D.6.3, 2012-01-01.
 
Anledningen till förändringen var, att skyttarna ska kunna ta ett upplyst beslut om att delta eller inte i tävlingen, beroende på förekommande skjutställningar.
 
Det är därför klokt att ytterligare precisera att liggande/knästående inte förekommer i till exempel klass Veteraner Äldre.
(Kretsordf  N-A Ekberg, 2013-04-15)
       
7.   Anmälningstiden vid skriftlig anmälan utgår lämpligen torsdagen 17 dagar före tävlingen. Funktionärerna har då en vecka på sig att sammanställa startlistorna.
       
   

VERKSTÄLLANDE

 

   
8.   Lista med starttider utsänds till deltagande föreningar senast torsdag, 10 dagar före tävlingen, så att tiderna är deltagarna tillhanda i helgen före tävlingen.
Distribution kan ske via tavling@skyttekretsen.se samt publicering på Kretsens hemsida (se även under regeln Distribution)!
       
9.   Funktionärer vidtalas och meddelas senast 7 dagar före tävlingen vilken uppgift han/hon erhållit.
       
   

EFTER TÄVLINGEN

 

   
10. * Efter tävlingen görs resultatlistan i ordning snarast möjligt och insänds senast 14 dagar efter tävlingen till Kretsens medaljkontrollant för godkännande av standardmedaljuträkning. Kretsledamot: Se styrelsen.
 
OBS! Om distribution av den preliminära resultatlistan önskas, skickas denna till tavling@skyttekretsen.se, som vidaredistribuerar - även till medaljkontrollen (se även under regeln Distribution)!
       
11. * Efter godkännandet i punkt 10, utsänds listan omgående, dock senast 1 månad efter tävlingen.
 
Distribution kan ske på ett av två alternativa sätt:
1. Via mail till tavling@skyttekretsen.se, som vidaredistribuerar till Förbund, berörda kretsfunktioner och föreningar på Tävlingslistan. OBS! Ett ex till deltagande förening utanför Kretsen (se även under regeln Distribution).
2.  Per ordinarie postbefordran till: Förbundet,
alla deltagande föreningar, samt Kretsens sekreterare, och tävlingsskreterare.
       
12. * Vid KRETSMÄSTERSKAPSTÄVLING
skall de individuella prispengarna betalas ut av tävlingsarrangörerna. Alltså skall de individuella startavgifterna inte längre betalas in till Kretsen!
Hela lagstartavgiften (100:-/lag), skall - som tidigare - insättas på kretsens bankgirokonto 146-7778 senast 1 månad efter tävlingen.
OBS! Prispengarna skall redovisas i resultatlistan!
 
Individuella startavgifter:
Precisionstävling = 100:-.
Fältskyttetävling <= 9 stationer   = 130:-
Fältskyttetävling om 10 stationer = 150:-
(Styrelsebeslut 2015-08-24)