REGLER FÖR
STYRELSEUPPDATERING
 

LBL / 2015-07-25

 
 

Föreningens styrelsesammansättning för det nya året, skall insändas till Krets och Förbund efter årsmöte (även om ingen förändring skett sedan föregående år).  Detta skall också ske efter annan förändring i styrelsesammansättningen.
 
Detta är viktigt, eftersom Matrikeln skall baseras på de senaste uppgifterna!

  

Använd Förbundets formulär!

  

Ett exemplar skickas till vardera sekr@skyttekretsen.se och kansli@pistolskytteforbundet.se