REGLER FÖR
STYRELSEUPPDATERING
 

LBL / 2018-06-24

 
 

Föreningens styrelsesammansättning för det nya året, skall insändas till Krets och Förbund efter årsmöte (även om ingen förändring skett sedan föregående år).  Detta skall också ske efter annan förändring i styrelsesammansättningen.
 
Förbundet får sin uppdatering via MAP, som föreningen ifyller.
Kretsen får uppdateringen via formuläret nedan (eftersom "datumstämpel" saknas i MAP).

  

Använd detta formulär! (pdf)  eller detta (Excel)

  

Ett exemplar skickas till adm@skyttekretsen.se, som vidarebefordrar internt.