VANDRINGSPRIS

LBL / 2003-04-18

Vandringspris uppsatt 1996, att tävlas om i Stockholms Pistolskyttekrets Serietävling i precisionsskjutning.

   
Priset är en vas i kontrollerat silver, 165 mm hög.
   
För att erhålla priset för alltid, krävs 5 st inteckningar
   
Det föreningslag som har högsta lagpoängen efter 5:e matchen, erhåller inteckning i vandringspriset.
Vid lika resultat, vinner det föreningslag som har högsta lagresultatet i 5:e matchen, 4:e matchen, o.s.v.
  
Priset förvaraas av Stockholms Pistolskyttekrets, tills tävlingen är avslutad.