Resultatredovisningen 2003

LBL / 2017-11-09

 

KRETS- & LANDSDELSMÄSTERSKAP

Tävling

Tävlingstyp

Datum

Download
KrM fält R fält 5/10 KrMfaltR
KrM fält B fält 27/4 KrMfaltB
KrM fält A fält 11/5 KrMfaltA
KrM ban B ban 28/9 KrMbanB
KrM ban C ban 14/6 KrMbanC
KrM ban A ban 7/6 KrM BanA
KrM fält C fält 13/4 KrMfaltC

 

KRETSTÄVLINGAR

Tävling

Tävlingstyp

Datum

Download
Duell-serien 2003 sport - Duell-03
Årets Rekryt kombi 28/9 Rekryt
Mälarskottet ban 27/9 Mälarskott
Grimstaträffen ban 21/9 Grimstatr
Nybörjartävlingen kombi 20/9 Nybörjar
Tjejträffen ban 24/8 Tjejstraff.pdf
Kretsban Lövsta ban 23/8 Lövsta
Jerrysmällen snubby/grov 10/8 Jerrysm
Lyckträffen ban 9/8 Lyckträff
DM Stand.pistol sport 17/6 DM-St
DM Sportpistol sport 10/6 DM-Sport
Katarina Open ban-cup 9/6 K-Open
DM Grovpistol sport 3/6 DM-Grov
Skvalpskottet ban 1/6 Skvalpsk
Eggebyrundan spring 31/5 Eggeby
Tjejskottet ban 18/5 Tjejskott
Majtävlingen ban 17/5   Majtavl
Birgers Tävling sport 10/5 Birgers
Össebyträffen fält 4/5 Össeby
Mälarskottet ban 3/5 MPS-05
Håtunaleken ban 03-04-26 Hatuna
Handen Open ban-cup 22-23/2 HOpen
DM Luft sport 03-01-26 DM-Luft

 

TÄVLINGAR UTOM KRETSEN

Tävling

Tävlingstyp

Datum

Download
Sannaosta fält 29/11 Sannaosta
LP-Stafetten luft 19/11 LP-stafett
Mörkerfält Vallebygden fält 8/11 MfValle
Göta Kanal Masters luft 8/11 GKMasters
Sista Chansen fält 2/11 SChansen
KrM fält A Enköping fält 26/10 Enköping
De la Gardie-Träffen fält 19/10 DlG-Traffen
Mjölby-Träffen fält 21/9 Mj-Traffen
Örebro-Träffen fält 31/8 O-Traffen
Örebro-Pricken ban 26/7 O-Pricken
Guldcupen ban 20/7 Guldcup
Bollnäsfejden fält 1/6 Bolln-falt
Bollnäsfejden ban 31/5 Bolln-ban
Vårsaluten, Sunne fält 1/5 Vårsalut
Ramsbergsträffen fält 27/4 Ramsträff
Fyristräffen Uppsala fält 6/4 Fyristraff
Tranknallen, Götene fält 6/4 Tranknall
Vårfält, Örebro fält 23/3 Varfalt
Ringrostarna, Uppsala fält 16/2 Ringrost
Kullaknallen, Höganäs fält 16/2 Kullaknall